Công văn 1203/UBDT-CSDT

Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1203/UBDT-CSDT 2020 hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định 2085/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Trà Vinh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Đề nghị nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 lên 50 triệu đồng”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai trong giai đoạn 2017-2020, trong đó chính sách hỗ trợ về đất ở cho hộ DTTS nghèo, hộ nghèo sinh sống ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn chưa có đất ở thì được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động bố trí ngân sách, tạo quỹ đất để giao đất cho các hộ làm nhà ở.

Trong giai đoạn 2021-2030, chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở sẽ là một trong những nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Thực hiện sự phân công của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến định mức chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở cho hộ DTTS nghèo, hộ nghèo sinh sống ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn chưa có đất ở là 80 triệu đồng/hộ, trong đó Ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, Ngân sách địa phương hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ, vay vốn tín dụng chính sách 25 triệu đồng/hộ và huy động từ cộng đồng, doanh nghiệp, gia đình và các tổ chức hợp pháp khác là 11 triệu đồng/hộ.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1203/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1203/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2020
Ngày hiệu lực21/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(08/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1203/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 1203/UBDT-CSDT 2020 hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định 2085/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1203/UBDT-CSDT 2020 hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định 2085/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1203/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành21/09/2020
        Ngày hiệu lực21/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (08/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1203/UBDT-CSDT 2020 hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định 2085/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1203/UBDT-CSDT 2020 hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định 2085/QĐ-TTg

              • 21/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực