Công văn 1204/UBCK-QLKD

Công văn số 1204/UBCK-QLKD về việc chấn chỉnh một số hoạt động của công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1204/UBCK-QLKD chấn chỉnh hoạt động của công ty chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1204/UBCK-QLKD
V/v chấn chỉnh một số hoạt động của CTCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Qua báo cáo của các công ty chứng khoán về thực hiện tổ chức giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, hoạt động mua/bán chứng khoán có kỳ hạn (repo), để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và đảm bảo an toàn hệ thống, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán như sau:

1. Các công ty chứng khoán chỉ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Đối với các sản phẩm, dịch vụ tài chính khác, yêu cầu các công ty chứng khoán trước khi thực hiện phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phương án, quy trình thực hiện, các biện pháp quản trị rủi ro và phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

2. Các công ty chứng khoán phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33 Luật chứng khoán “Ngoài Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán”.

3. Đối với hợp đồng giao dịch kỳ hạn: Ngày 27/5/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 990/UBCK-QLKD về việc dừng ký mới hợp đồng giao dịch kỳ hạn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty thực hiện nghiêm túc Công văn nêu trên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm tra về các hoạt động trên của các công ty chứng khoán và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo và yêu cầu các công ty nghiêm chỉnh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Sở GDCK TPHCM;
- TTGDCK HN;
- TTLKCK;
- Lưu: (VP, QLKD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1204/UBCK-QLKD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1204/UBCK-QLKD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2009
Ngày hiệu lực19/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1204/UBCK-QLKD chấn chỉnh hoạt động của công ty chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1204/UBCK-QLKD chấn chỉnh hoạt động của công ty chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1204/UBCK-QLKD
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành19/06/2009
        Ngày hiệu lực19/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1204/UBCK-QLKD chấn chỉnh hoạt động của công ty chứng khoán

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1204/UBCK-QLKD chấn chỉnh hoạt động của công ty chứng khoán

             • 19/06/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/06/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực