Công văn 12043/BTC-QLG

Công văn 12043/BTC-QLG năm 2018 về định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12043/BTC-QLG 2018 định giá tài sản trong tố tụng hình sự


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12043/BTC-QLG
V/v định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh, cấp huyện.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số công văn của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đôn đốc tiến độ định giá tài sản (Công văn số 3113/C03-P13 ngày 10/9/2018, công văn số 3125/C03-P13 ngày 10/9/2018, công văn số 3126/C03-P13 ngày 10/9/2018).

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính (cơ quan tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự) đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự các cấp và Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự các cấp sau khi được thành lập quan tâm thực hiện như sau:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt đến các thành viên Hội đồng, tổ giúp việc (nếu có) đ nm vững, triển khai hiệu quả Nghị định số 30/2018/NĐ-CP (trước ngày 01/5/2018 là Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005); Thông tư số 30/2018/NĐ-CP thành lập Hội đồng định giá tài sản">43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP .

- Ngay khi tiếp nhận yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền về định giá tài sản trong tố tụng hình sự, kịp thời lập kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị trao đổi kịp thời với cơ quan yêu cầu định giá và cơ quan chức năng có liên quan để thống nhất thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Hội đồng triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan CSĐT C03/P13 Bộ CA (để biết);
- Ban Nội chính TW (để báo cáo);
- Viện KSND tối cao (để báo cáo);
- Sở Tài chính các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương (để tham mưu triển khai);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12043/BTC-QLG

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12043/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày hiệu lực 03/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12043/BTC-QLG 2018 định giá tài sản trong tố tụng hình sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 12043/BTC-QLG 2018 định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12043/BTC-QLG
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày hiệu lực 03/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 12043/BTC-QLG 2018 định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Lịch sử hiệu lực Công văn 12043/BTC-QLG 2018 định giá tài sản trong tố tụng hình sự

  • 03/10/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/10/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực