Công văn 1205/UBDT-CSDT

Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1205/UBDT-CSDT 2020 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Ngày 18/11/2019 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14, về Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành sớm ban hành các chương trình, hướng dẫn thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống”.

Ủy ban Dân tộc thống nhất cao với ý kiến của cử tri tỉnh Thanh hóa và xin chia sẻ một số thông tin về việc triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 như sau:

Ngày 15/02/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Để triển khai nhiệm vụ được Chính Phủ giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP , Ủy ban dân tộc đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tập trung vào các nội dung: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan có liên quan tham mưu trình Chính phủ Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14, theo đó xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (dự kiến sẽ trình trong quý IV năm 2020) để triển khai thực hiện từ năm 2021.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1205/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1205/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2020
Ngày hiệu lực21/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(08/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1205/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 1205/UBDT-CSDT 2020 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1205/UBDT-CSDT 2020 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1205/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành21/09/2020
        Ngày hiệu lực21/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (08/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1205/UBDT-CSDT 2020 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1205/UBDT-CSDT 2020 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi

              • 21/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực