Công văn 1205/UBDT-KHTC

Công văn 1205/UBDT-KHTC năm 2015 góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1205/UBDT-KHTC góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/UBDT-KHTC
V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 6831/BKHĐT-QLĐT ngày 23/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (Dự thảo Thông tư), Ủy ban Dân tộc có ý kiến:

1. Dự thảo Thông tư đã quy định về đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 19 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, các điều 107, 108, 109, 110, 111, 112 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Điều 13 của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2. Những nội dung Dự thảo Thông tư cần được chi tiết, xem xét điều chỉnh:

- Điều 4 khoản 5: Mức thu học phí cần được quy định mức tối đa vì khung đào tạo đã được quy định cụ thể, nội dung, phân loại đào tạo đã rõ ràng.

- Điều 10 khoản 2, Điều 19 khoản 2: Điều chỉnh nâng mức kết quả kiểm tra đạt tối thiểu lên 70%.

- Điều 15: Bổ sung quy định: Nội dung chương trình đào tạo phải được Cục Quản lý Đấu thầu thẩm định, thông qua hàng năm.

- Điều 21: Bổ sung quy định: Chi tiết lệ phí dự thi.

- Điều 5 khoản 1, Điều 13 khoản 2, 3, Điều 22 khoản 1, Điều 34 khoản 1: Hồ sơ quy định cụ thể: nh chụp trên nền phông trắng, chứng thực chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/hộ chiếu.

- Điều 34: Bổ sung hồ sơ: Bản sao chứng thực Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Điều 36: Quy định chi tiết các kỳ họp xét của Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký giảng viên về đấu thầu (tháng/ quý/ năm); Bổ sung nội dung quản lý các giảng viên về đu thầu, thông tin về các giảng viên trong cơ sở đào tạo.

Ủy ban Dân tộc gửi Quý Bộ tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1205/UBDT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1205/UBDT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1205/UBDT-KHTC góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1205/UBDT-KHTC góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1205/UBDT-KHTC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýLê Sơn Hải
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1205/UBDT-KHTC góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1205/UBDT-KHTC góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu 2015

           • 29/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực