Công văn 12070/VPCP-KTTH

Công văn 12070/VPCP-KTTH năm 2017 về báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12070/VPCP-KTTH 2017 báo cáo quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12070/VPCP-KTTH
V/v báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản số 7716/BCT-TTTN ngày 23 tháng 8 năm 2017, văn bản số 9592/BCT-TTTN ngày 16 tháng 10 năm 2017, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7659/BKHĐT-KTDV ngày 21 tháng 9 năm 2017, của Bộ Tài chính tại văn bản số 14515/BTC-ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2017 về việc báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại trên cả nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ trên cơ sở đó, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung trình Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, đối tượng và mục tiêu hỗ trợ quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016, lồng ghép nguồn vốn ngân sách trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để hỗ trợ mạng lưới cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (trong đó có nâng cấp, cải tạo hạ tầng chợ nông thôn).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12070/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12070/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2017
Ngày hiệu lực11/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12070/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 12070/VPCP-KTTH 2017 báo cáo quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12070/VPCP-KTTH 2017 báo cáo quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12070/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành11/11/2017
        Ngày hiệu lực11/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12070/VPCP-KTTH 2017 báo cáo quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12070/VPCP-KTTH 2017 báo cáo quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại

           • 11/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực