Công văn 1208/BNN-TCTL

Công văn 1208/BNN-TCTL về bổ sung vốn thực hiện dự án kè và đường phía Đông dọc bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1208/BNN-TCTL bổ sung vốn thực hiện dự án kè và đường phía Đông


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1208/BNN-TCTL
V/v bổ sung vốn thực hiện dự án kè và đường phía Đông dọc bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếu chuyển văn bản 321/PCVB-VPCP ngày 16/03/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung vốn thực hiện dự án kè và đường phía Đông dọc bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới tại công văn số 327/UBND ngày 04/03/2011. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Tuyến kè bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới thuộc danh mục các công trình được đầu tư theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình củng bố nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam. Những năm qua, Trung ương đã hỗ trợ kinh phí đầu tư từ nguồn vốn thuộc Chương trình củng cố, nâng cấp đê biển, xử lý sạt lở cấp bách,… Việc tiếp tục đầu tư để từng bước hoàn thành công trình, phát huy hiệu quả đầu tư là cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương để triển khai thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí khi có nguồn vốn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch-ĐT; Tài chính;
- Sở NN&PTNT Quảng Bình;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Thuộc tính Công văn 1208/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1208/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2011
Ngày hiệu lực04/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1208/BNN-TCTL bổ sung vốn thực hiện dự án kè và đường phía Đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1208/BNN-TCTL bổ sung vốn thực hiện dự án kè và đường phía Đông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1208/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành04/05/2011
        Ngày hiệu lực04/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1208/BNN-TCTL bổ sung vốn thực hiện dự án kè và đường phía Đông

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1208/BNN-TCTL bổ sung vốn thực hiện dự án kè và đường phía Đông

           • 04/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực