Công văn 12089/BTC-NSNN

Công văn 12089/BTC-NSNN về tạm cấp bổ sung tiền lương từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2013 theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP và 73/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12089/BTC-NSNN tạm cấp bổ sung tiền lương tháng 7 đến 10 năm 2013thẩm định tiền lương


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12089/BTC-NSNN
V/v tạm cấp bổ sung tiền lương từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP73/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ kết quả thẩm định tiền lương năm 2012; số ước thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2013 và nhu cầu, nguồn địa phương đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định mức lương cơ sở, Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; trong khi chờ kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2013; Bộ Tài chính tạm cấp phần ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 4 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10) năm 2013 là 141.000 triệu đồng. Đề nghị Tỉnh (thành phố) chỉ đạo các cơ quan liên quan làm thủ tục rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Trường hợp số tạm cấp bổ sung thực hiện cải cách tiền lương theo quy định trong năm 2013 cao hơn số thẩm định chính thức của Bộ Tài chính, đề nghị Tỉnh (Thành phố) làm thủ tục nộp trả ngân sách trung ương số chênh lệch. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2013 theo hướng dẫn tại Thông tư 66/2013/NĐ-CP">104/2013/TT-BTC ngày 02/8/2013 gửi Bộ Tài chính để xem xét thẩm định theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết để chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Bình Định
- Kho bạc nhà nước Bình Định
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12089/BTC-NSNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12089/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/09/2013
Ngày hiệu lực 11/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12089/BTC-NSNN tạm cấp bổ sung tiền lương tháng 7 đến 10 năm 2013thẩm định tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 12089/BTC-NSNN tạm cấp bổ sung tiền lương tháng 7 đến 10 năm 2013thẩm định tiền lương
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12089/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành 11/09/2013
Ngày hiệu lực 11/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 12089/BTC-NSNN tạm cấp bổ sung tiền lương tháng 7 đến 10 năm 2013thẩm định tiền lương

Lịch sử hiệu lực Công văn 12089/BTC-NSNN tạm cấp bổ sung tiền lương tháng 7 đến 10 năm 2013thẩm định tiền lương

  • 11/09/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/09/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực