Công văn 1209/UBDT-HTQT

Công văn 1209/UBDT-HTQT năm 2015 về phối hợp tổ chức Hội thảo “nhân rộng mô hình sinh kế bền vững và phổ biến hệ thống pháp luật, chính sách và các giải pháp nhằm bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số Việt Nam” do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1209/UBDT-HTQT sinh kế bền vững phổ biến pháp luật bảo đảm quyền dân tộc thiểu số 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1209/UBDT-HTQT
V/v phối hp tổ chức Hội thảo “nhân rộng mô hình sinh kế bền vững và phổ biến hệ thống pháp luật, chính sách và các giải pháp nhằm bảo đảm quyền của các DTTS Việt Nam”.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ dự án do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tài trợ. Thực hiện Thỏa thuận hp tác ngày 03/3/2015 giai đoạn 2015-2017, giữa t chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Ủy ban Dân tộc phối hp cùng tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảoNhân rộng mô hình sinh kế bền vững và phổ biến hệ thống pháp luật, chính sách và các giải pháp nhằm bảo đảm quyền của các DTTS Việt Nam” tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/11/2015.

Ủy ban Dân tộc đề nghị y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp, hỗ trợ tổ chức để Hội thảo có thể thành công tốt đẹp Hội thảo.

Chi tiết liên hệ: bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hp tác Quốc tế, điện thoại 0438230500; 0982422348, thư điện tử [email protected]

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Ban Dân tộc thành phố HCM (P/h);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, HTQT (09).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
T
HỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1209/UBDT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1209/UBDT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1209/UBDT-HTQT sinh kế bền vững phổ biến pháp luật bảo đảm quyền dân tộc thiểu số 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1209/UBDT-HTQT sinh kế bền vững phổ biến pháp luật bảo đảm quyền dân tộc thiểu số 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1209/UBDT-HTQT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýHoàng Xuân Lương
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1209/UBDT-HTQT sinh kế bền vững phổ biến pháp luật bảo đảm quyền dân tộc thiểu số 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1209/UBDT-HTQT sinh kế bền vững phổ biến pháp luật bảo đảm quyền dân tộc thiểu số 2015

              • 30/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực