Công văn 12095/BTC-NSNN

Công văn 12095/BTC-NSNN năm 2017 về đề nghị báo cáo số dư tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chính sách, chế độ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12095/BTC-NSNN 2017 báo cáo số dư tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho địa phương


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12095/BTC-NSNN
V/v đề nghị báo cáo số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ

Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

Để phục vụ quá trình tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và chủ động bố trí nguồn thu hồi các khoản đã tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ từ 31/12/2016 trở về trước trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 315/BTC-NSNN ngày 09/1/2017 đề nghị UBND các tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương rà soát các khoản địa phương đang được xử lý tạm cấp (hoặc tạm ứng) từ NSTW (phần kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách) từ ngày 31/12/2016 trở về trước, có báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2017 để xử lý. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa tổng hợp và báo cáo đầy đủ. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) chỉ đạo:

1. Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) rà soát, đối chiếu tổng số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ tại thời điểm 31/12/2016; số điều chỉnh tăng, giảm đến thời điểm báo cáo theo mẫu đính kèm, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Văn bản gửi về Bộ Tài chính (Vụ NSNN) trước ngày 15/10/2017 để tổng hợp xử lý.

2. Các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả tình hình thực hiện các chính sách, chế độ chưa báo cáo theo đề nghị tại Văn bản số 315/BTC-NSNN ngày 09/1/2017 của Bộ Tài chính; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Văn bản (kèm theo các Quyết định chi trả) gửi Bộ Tài chính để xác định chính thức nhu cầu kinh phí của từng chế độ chính sách, thực hiện bổ sung, thu hồi kinh phí tạm ứng, tạm cấp còn dư (nếu có).

Bộ Tài chính thông báo đ Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- KBNN tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Ủy ban nhân dân tnh (thành phố):

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TẠM ỨNG THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2016

(Kèm theo Văn bản số             ngày          của UBND tỉnh (thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT

Nội dung

Số dư tạm ứng

CV thông báo của Bộ Tài chính

Ghi chú

1

2

3

4

5

A

Số dư tm ứng đến 31/12/2016

 

 

 

I

S nghiệp giáo dục đào tạo

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

Chính sách....

 

 

 

II

S nghip y tế

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

Chính sách....

 

 

 

III

Snghiệp...

 

 

 

 

 

 

 

B

S điều chỉnh tăng/giảm đến 30/9/2017

 

 

 

I

S nghip giáo dục đào tạo

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

Chính sách....

 

 

 

II

S nghip giáo dục đào tạo

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

….

Chính sách....

 

 

 

III

Snghip...

 

 

 

 

 

 

 

C

S dư tm ng đến 30/9/2017

 

 

 

I

S nghip giáo dục đào tạo

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

Chính sách....

 

 

 

II

S nghip giáo dục đào tạo

 

 

 

I

Chính sách....

 

 

 

Chính sách...

 

 

 

III

S nghip...

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    /10/2017
Kho bạc Nhà nước...

Ngày    /10/2017
Sở Tài chính tỉnh (thành phố)...

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12095/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12095/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2017
Ngày hiệu lực12/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12095/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 12095/BTC-NSNN 2017 báo cáo số dư tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12095/BTC-NSNN 2017 báo cáo số dư tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12095/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành12/09/2017
        Ngày hiệu lực12/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12095/BTC-NSNN 2017 báo cáo số dư tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho địa phương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12095/BTC-NSNN 2017 báo cáo số dư tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho địa phương

              • 12/09/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/09/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực