Công văn 1211/VPCP-NN

Công văn 1211/VPCP-NN về chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1211/VPCP-NN 2021 chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo hỗ trợ hợp tác xã


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/VPCP-NN
V/v chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ HTX trong năm 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Về kiến nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hp tác xã trong năm 2021 (Công văn số 8776/BCĐ-VPĐM ngày 30 tháng 12 năm 2020), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hp tác xã Việt Nam về công tác chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hp tác xã năm 2021 trước khi tổng hp, trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT;
- Liên minh HTX VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (3). H

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1211/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1211/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2021
Ngày hiệu lực24/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1211/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 1211/VPCP-NN 2021 chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo hỗ trợ hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1211/VPCP-NN 2021 chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo hỗ trợ hợp tác xã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1211/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành24/02/2021
        Ngày hiệu lực24/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1211/VPCP-NN 2021 chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo hỗ trợ hợp tác xã

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1211/VPCP-NN 2021 chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo hỗ trợ hợp tác xã

              • 24/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực