Công văn 12117/VPCP-KTTH

Công văn 12117/VPCP-KTTH năm 2017 về kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12117/VPCP-KTTH 2017 kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12117/VPCP-KTTH
V/v kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14518/BTC-UBCK ngày 27 tháng 10 năm 2017 về báo cáo kết quả sau 02 tháng triển khai thị trường chứng khoán phái sinh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung báo cáo tại công văn nêu trên của Bộ Tài chính. Đánh giá cao và biểu dương Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả tích cực sau 02 tháng triển khai thị trường chứng khoán phái sinh. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về những kết quả đã đạt được, vai trò và tiềm năng của thị trường chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung.

2. Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên thị trường theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh; rà soát để hoàn thiện, bổ sung khung khổ pháp lý theo mức cao nhất mà thông lệ quốc tế áp dụng, bảo đảm không để xảy ra sai sót, lỗi kỹ thuật trong giao dịch, gây mất an toàn, ổn định đối với thị trường chứng khoán; tổng hợp kết quả hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh trong báo cáo hoạt động thị trường chứng khoán, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng tháng theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá toàn diện việc tham gia của các ngân hàng thương mại vào thị trường chứng khoán phái sinh với vai trò là công cụ phòng vệ rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về hệ thống, nhân lực, quản trị rủi ro, năng lực tài chính... theo thông lệ, chuẩn mức quốc tế và pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3), Dương.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12117/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12117/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12117/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 12117/VPCP-KTTH 2017 kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12117/VPCP-KTTH 2017 kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12117/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12117/VPCP-KTTH 2017 kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12117/VPCP-KTTH 2017 kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

              • 13/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực