Công văn 1212/UBDT-CSDT

Công văn 1212/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1212/UBDT-CSDT 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp công văn số 1044/UBND-KGVX ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng thụ hưởng:

- Đối với các hộ nằm trong đối tượng phê duyệt tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, nhưng đến nay đã thoát nghèo (có văn bản thoát nghèo của chính quyền địa phương) thì không còn thuộc đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg. Do đó các đối tượng này hiện nay không được thụ hưởng chính sách.

- Đối với các hộ nghèo tại thời điểm hiện tại (có văn bản công nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương) đáp ứng các điều kiện quy định về đối tượng thụ hưởng tại điểm 2, điều 1, thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc thì được xem xét, bổ sung vào đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào tình hình thực tế ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Về nội dung hỗ trợ đất sản xuất:

Các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng được phê duyệt tại Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 đã vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện khai hoang lấy đất sản xuất, nhận chuyển nhượng đất trong những năm trước nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí theo quy định của Đề án, đến nay vẫn là hộ nghèo thì được nhận hỗ trợ trong năm 2020. Những hộ đến nay đã thoát nghèo không còn là đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg.

Ủy ban Dân tộc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ( để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1212/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1212/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2020
Ngày hiệu lực22/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1212/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 1212/UBDT-CSDT 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1212/UBDT-CSDT 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1212/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành22/09/2020
        Ngày hiệu lực22/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1212/UBDT-CSDT 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1212/UBDT-CSDT 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

              • 22/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực