Công văn 12128/BTC-TCDT

Công văn 12128/BTC-TCDT năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12128/BTC-TCDT năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12128/BTC-TCDT
V/v Hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6608/VPCP-KGVX ngày 28/8/2014 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg như sau:

1. Về xác định đối tượng học sinh được hỗ trợ gạo

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về xác định nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh

- Hàng năm, sau khi khai giảng năm học mới, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban ngành của địa phương rà soát, xác định số học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định phê chuẩn số học sinh được hỗ trợ gạo của địa phương trong năm học.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh bao gồm các nội dung: số lượng học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ gạo; số gạo hỗ trợ cho cả năm học, trong đó phân chia số gạo hỗ trợ học kỳ I (tính cho 05 tháng học), số gạo cần hỗ trợ học kỳ II (tính cho 04 tháng học); phương thức, số lần giao nhận gạo/học kỳ, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/9 hàng năm để Bộ Tài chính ra quyết định xuất gạo và tổ chức thực hiện việc xuất cấp gạo cho địa phương.

- Đối với các tỉnh, thành phố thời gian khai giảng năm học sớm (tháng 8 hàng năm), để đảm bảo cho học sinh có gạo ăn từ đầu năm học, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ động có văn bản báo cáo dự kiến số học sinh được hỗ trợ gạo, nhu cầu cấp gạo tạm ứng 02 tháng đầu năm học gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính thực hiện cấp tạm ứng tối đa là 02 tháng theo số học sinh dự tính của địa phương. Sau khi địa phương xác định chính xác số học sinh và số gạo cần hỗ trợ của năm học, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh việc cấp phát trong năm học đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức.

3. Về qui trình, xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng gạo hỗ trợ học sinh và kinh phí đảm bảo cho việc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh

- Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực vận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh cho các tỉnh theo các quy định tại Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ.

- Việc vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện quận, huyện, thị, thành phố của tỉnh để cấp phát cho các trường, học sinh được hỗ trợ do đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương thực hiện. Kinh phí vận chuyển, giao nhận từ trung tâm quận, huyện, thị, thành phố của tỉnh đến các đối tượng được hỗ trợ gạo do Ngân sách địa phương chi trả.

- Về thời gian giao nhận gạo: Thời gian giao nhận gạo hỗ trợ học sinh thực hiện theo tiến độ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với các đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ xuất gạo nhưng tối đa 02 lần/học kỳ (04 lần/năm học).

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Rà soát, phê duyệt đối tượng học sinh được hỗ trợ gạo trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành của địa phương và Ủy ban nhân dân các huyện chủ động phối hợp với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực được giao nhiệm vụ để tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng, đúng định mức.

- Thực hiện các trách nhiệm được qui định tại Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ HCSN; Vụ NSNN;
- Lưu: VT, TCDT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12128/BTC-TCDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12128/BTC-TCDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2014
Ngày hiệu lực29/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12128/BTC-TCDT năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 12128/BTC-TCDT năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu12128/BTC-TCDT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Hữu Chí
       Ngày ban hành29/08/2014
       Ngày hiệu lực29/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 12128/BTC-TCDT năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh

          Lịch sử hiệu lực Công văn 12128/BTC-TCDT năm 2014 hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh

          • 29/08/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/08/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực