Công văn 1213/UBDT-PC

Công văn 1213/UBDT-PC năm 2015 về phối hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1213/UBDT-PC giải quyết khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2015


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1213/UBDT-PC
V/v phối hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp Công văn số 3515/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 25/9/2015 của Bộ Tư pháp về việc phối hp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Hiện nay, chưa có quy định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc. Do đó, Ủy ban Dân tộc chưa xử lý vi phạm hành chính vụ việc nào thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, xin gửi Quý bộ để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
T
HỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1213/UBDT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1213/UBDT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1213/UBDT-PC giải quyết khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1213/UBDT-PC giải quyết khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1213/UBDT-PC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1213/UBDT-PC giải quyết khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1213/UBDT-PC giải quyết khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2015

              • 30/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực