Công văn 1215/SXD-HĐXD

Công văn 1215/SXD-HĐXD thực hiện thông tư 05/2011/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1215/SXD-HĐXD thực hiện thông tư 05/2011/TT-BXD


UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1215/SXD-HĐXD
V/v thực hiện thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng

Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư XDCT trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 09 tháng 6 năm 2011 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BXD quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 05/2011/TT-BXD).

Theo quy định của Thông tư số 05/2011/TT-BXD kể từ ngày 25/7/2011, các chủ đầu tư được giao quản lý các đồ án quy hoạch thuộc nguồn vốn của địa phương, trước khi nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, chủ đầu tư phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để thẩm định.

Không áp dụng đối với công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Các bản đồ phục vụ thiết kế xây dựng công trình do chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định.

Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư gửi hồ sơ để thẩm định bao gồm:

- Tờ trình thẩm định theo mẫu quy định theo mẫu tại phụ lục 2 Thông tư số 05/TT-BXD.

- Hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công việc khảo sát; hợp đồng; phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt.

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh).

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

Kết quả thẩm định của Sở Xây dựng là cơ sở để các chủ đầu tư nghiệm thu sản phẩm bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch.

Đề nghị các cơ quan thẩm định đồ án quy hoạch, các cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, các đơn vị cấp phát, thanh toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, căn cứ vào kết quả thẩm định của Sở Xây dựng theo Thông tư số 05/2011/TT-BXD để tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Các sở: Tài chính, KH&ĐT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Kho Bạc Nhà nước các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng TC, HTKT, QLĐT các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Các phòng, Ban, TT, Viện trực thuộc sở;
- Lưu: VT- QLHĐXD.

GIÁM ĐỐC
Phan Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1215/SXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1215/SXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực08/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1215/SXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 1215/SXD-HĐXD thực hiện thông tư 05/2011/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1215/SXD-HĐXD thực hiện thông tư 05/2011/TT-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1215/SXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhan Doãn Thanh
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực08/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1215/SXD-HĐXD thực hiện thông tư 05/2011/TT-BXD

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1215/SXD-HĐXD thực hiện thông tư 05/2011/TT-BXD

             • 08/12/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/12/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực