Công văn 12155/VPCP-NN

Công văn 12155/VPCP-NN năm 2017 về chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12155/VPCP-NN 2017 chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12155/VPCP-NN
V/v chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công an, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm 2017, thiên tai liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại ln về người, tài sản của Nhân dân, cơ sở hạ tầng của Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai. Để Hội nghị đạt kết quả, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Chủ trì tổ chức Hội nghị:

Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị.

2. Thời gian tổ chức Hội nghị:

Dự kiến trong tháng 12 năm 2017, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

3. Địa điểm tổ chức, thành phần tham dự Hội nghị:

Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Văn phòng Chính phủ sớm thống nhất, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định địa điểm tổ chức và thành phần tham dự Hội nghị.

4. Phân công chuẩn bị tài liệu:

a) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chuẩn bị Báo cáo tổng hợp về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian vừa qua, trong đó tập trung đánh giá cụ thể tình hình thiên tai, những kết quả đã đạt được, nhất là những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, ứng phó thiên tai, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, lâu dài ứng phó với các loại hình thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chuẩn bị báo cáo đánh giá về công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; kết quả thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”; kết quả đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai.

c) Bộ Giao thông vận tải báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực giao thông vận tải; các giải pháp để tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải, nhất là phương tiện vận tải thủy hoạt động trên biển, trên sông khi có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

d) Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực công thương, những vấn đề liên quan đến vận hành và đảm bảo an toàn các hồ đập thủy điện và hệ thống điện.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, những vấn đề liên quan đến vận hành và đảm bảo an toàn các hồ đập thủy lợi, hệ thống đê điều và công trình thủy lợi.

e) Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị báo cáo liên quan đến công tác ng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

g) Các Bộ Quốc phòng, Công an chuẩn bị báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực được phân công; công tác huy động lực lượng, phương tiện phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

h) Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị báo cáo về công tác thông tin truyền thông trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

i) Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống thiên tai theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Các Bộ, cơ quan khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan và huy động các cơ quan khoa học chuẩn bị Báo cáo, gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trước ngày 30 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp chung.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng CP;
- Đài THVN, Đài TNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KGVX, NC, QT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2),
Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12155/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12155/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2017
Ngày hiệu lực14/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12155/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 12155/VPCP-NN 2017 chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12155/VPCP-NN 2017 chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12155/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành14/11/2017
        Ngày hiệu lực14/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12155/VPCP-NN 2017 chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12155/VPCP-NN 2017 chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai

              • 14/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực