Công văn 12166/TCHQ-VNACCS

Công văn 12166/TCHQ-VNACCS năm 2014 khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí phương tiện vận chuyển dự kiến trên tờ khai xuất khẩu VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12166/TCHQ-VNACCS 2014 khai báo sửa đổi bổ sung phương tiện vận chuyển tờ khai xuất khẩu VNACCS


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12166/TCHQ-VNACCS
V/v khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ khai xuất khẩu VNACCS

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được một số vướng mắc liên quan đến việc khai báo, sửa đổi bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ khai xuất khẩu VNACCS. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ vào kế hoạch xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện khai báo tên phương tiện vận chuyển dự kiến tại tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến” theo hướng dẫn khai báo trên Hệ thống VNACCS. Trường hợp phát sinh thay đổi tên phương tiện vận chuyển dự kiến đã khai báo thì thực hiện như sau:

- Trường hợp tờ khai chưa được thông quan: thực hiện nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung trong thông quan (EDD/EDA01) trên Hệ thống để được Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt nội dung sửa đổi theo quy định;

- Trường hợp tờ khai đã được thông quan: người khai hải quan xuất trình thông báo thay đổi tên phương tiện vận chuyển, số chuyến bằng văn bản (chấp nhận fax, email) của hãng vận tải hoặc công văn đề nghị sửa đổi tên phương tiện vận chuyển cho Hải quan giám sát cửa khẩu xuất. Trên cơ sở đó, Hải quan giám sát ghi nhận tên phương tiện vận chuyển, số chuyến thực tế vào Hệ thống e-Customs (Mục “Ghi nhận HQ”) khi thực hiện thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nokia Vietnam (để biết);
- Lưu: VT, VNACCS (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12166/TCHQ-VNACCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12166/TCHQ-VNACCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2014
Ngày hiệu lực08/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12166/TCHQ-VNACCS 2014 khai báo sửa đổi bổ sung phương tiện vận chuyển tờ khai xuất khẩu VNACCS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12166/TCHQ-VNACCS 2014 khai báo sửa đổi bổ sung phương tiện vận chuyển tờ khai xuất khẩu VNACCS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12166/TCHQ-VNACCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành08/10/2014
        Ngày hiệu lực08/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12166/TCHQ-VNACCS 2014 khai báo sửa đổi bổ sung phương tiện vận chuyển tờ khai xuất khẩu VNACCS

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12166/TCHQ-VNACCS 2014 khai báo sửa đổi bổ sung phương tiện vận chuyển tờ khai xuất khẩu VNACCS

              • 08/10/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/10/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực