Công văn 1217/BNN-KH

Công văn 1217/BNN-KH về xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng phòng trừ dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1217/BNN-KH xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/BNN-KH
V/v: Xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng phòng trừ dịch bệnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Nam
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương

Thực hiện Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh và theo văn bản số 911/BNN-TY ngày 6/4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 10.000 lít Benkocid dự trữ quốc gia và 100.000 liều vắc xin LMTM type O để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam kịp thời phòng trừ dịch bệnh gia súc.

2. Đơn vị dự trữ nói trên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng vắc xin, hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói, sang chai, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh được thuận lợi; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất vắc xin, hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành liên quan có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp đủ kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và các đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng vắc xin, hóa chất sát trùng để cung ứng cho các tỉnh phòng trừ dịch bệnh.

4. Đơn vị tiếp nhận vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở địa phương, phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số vắc xin, hóa chất sát trùng đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh gia súc không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1217/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1217/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2011
Ngày hiệu lực05/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1217/BNN-KH xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1217/BNN-KH xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1217/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành05/05/2011
        Ngày hiệu lực05/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1217/BNN-KH xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1217/BNN-KH xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng

           • 05/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực