Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ

Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ năm 2018 về khám giám định y khoa đối với con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ 2018 giám định y khoa con đẻ người nhiễm độc hóa học


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/KCB-PHCN&GĐ
V/v khám giám định y khoa đối với con đẻ của người nhiễm CĐHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Phúc đáp công văn số 1875/SYT-GĐYK ngày 26/9/2018 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình gửi Bộ Y tế về việc “khám giám định con đẻ người nhiễm CĐHH”, thừa lệnh của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trả lời như sau:

Ngày 12/7/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3194/QĐ-BYT về việc đính chính Phụ lục số 2 và Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016, trong đó cụm từ “Dị tật bẩm sinh não không đặc hiệu (congenital malformation of brain, unsnpecified) đã được sửa thành “Dị tật bẩm sinh về tâm thần (chậm phát triển trí tuệ Martin- Bell)”. Việc có thêm cụm từ “Martin-Bell” như trên là do lỗi biên soạn và in ấn. Đề nghị bỏ cụm từ “Martin-Bell” trong Quyết định số 3194/QĐ-BYT nêu trên và đọc là: “Dị tật bẩm sinh về tâm thần (chậm phát triển trí tuệ)”.

Ngày 31/7/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3459/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu Hướng dẫn giám định y khoa (GĐYK) bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 của Bộ Y tế. Trong tài liệu này, có nội dung hướng dẫn khám GĐYK “chậm phát triển tâm trí (Chậm phát triển tâm thần hoặc Thiểu năng trí tuệ)”, để hướng dẫn khám GĐYK đối với Dị tật bẩm sinh về tâm thần (chậm phát triển tâm thần). Hội đồng GĐYK tỉnh Quảng Bình cần thực hiện theo đúng tài liệu Hướng dẫn GĐYK do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3459/QĐ-BYT ngày 31/7/2017 của Bộ Y tế.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trả lời để Sở Y tế tỉnh Quảng Bình biết, chỉ đạo Hội đồng GĐYK tỉnh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng TT. Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
- Hội đồng GĐYK TW: 1, 2, 3 (để t/hiện);
- SYT t
nh/Tp (để p/hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, PHCN-GĐ.

CỤC TRƯỞNG




Lương Ngọc Khuê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1217/KCB-PHCN&GĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2018
Ngày hiệu lực04/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ 2018 giám định y khoa con đẻ người nhiễm độc hóa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ 2018 giám định y khoa con đẻ người nhiễm độc hóa học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1217/KCB-PHCN&GĐ
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Lương Ngọc Khuê
        Ngày ban hành04/10/2018
        Ngày hiệu lực04/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ 2018 giám định y khoa con đẻ người nhiễm độc hóa học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ 2018 giám định y khoa con đẻ người nhiễm độc hóa học

           • 04/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực