Công văn 12184/BTC-QLCS

Công văn 12184/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12184/BTC-QLCS 2019 thực hiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12184/BTC-QLCS
V/v triển khai thực hiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi là Dự án BT) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, phổ biến nội dung Nghị định này tại 03 Miền (miền Bắc tại tỉnh Quảng Ninh, miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Để triển khai thực hiện Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Bộ, cơ quan trung ương, địa phương ban hành liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT (nếu có) và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hp.

3. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ và các nội dung khác có liên quan.

4. Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ đã được quy định cụ thể, không có Thông tư hướng dẫn. Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Nghị định số 69/2019/NĐ-CP để thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp gửi Bộ Tài chính để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính mong nhận được sự phối hợp của Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; trường hợp khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời có văn bản gửi về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12184/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12184/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12184/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 12184/BTC-QLCS 2019 thực hiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12184/BTC-QLCS 2019 thực hiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12184/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12184/BTC-QLCS 2019 thực hiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12184/BTC-QLCS 2019 thực hiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công

           • 14/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực