Công văn 12191/BTC-ĐT

Công văn 12191/BTC-ĐT năm 2014 giải đáp vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn công văn 9955/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12191/BTC-ĐT 2014 giải đáp vướng mắc 9955/BTC-ĐT thanh toán vốn Chương trình mục tiêu quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12191/BTC-ĐT
V/v: giải đáp vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn công văn số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời văn bản số 2742/UBND-TM2 ngày 29/7/2014 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh về việc giải đáp vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia đã quy định: “Các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia (bao gm c Chương trình 135) của kế hoạch vốn năm 2014 được phân bổ vốn và thanh toán vn khi có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2014; kế hoạch vốn năm 2015 được phân bổ vn và thanh toán vốn khi có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2015. Từ kế hoạch năm 2016 trở đi thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm tương ứng”.

Như vậy, các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả Chương trình 135) được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (không phân biệt ngân sách địa phương hay ngân sách trung ương hỗ trợ); các trường hợp Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh đã nêu tại văn bản số 2742/UBND-TM2 ngày 29/7/2014 đều thuộc đối tượng áp dụng tại văn bản số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc phân b, thanh toán vốn cho các dự án theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
- Kho bạc nhà nước Quảng Ninh;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT.(16)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Nam Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12191/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12191/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2014
Ngày hiệu lực29/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12191/BTC-ĐT 2014 giải đáp vướng mắc 9955/BTC-ĐT thanh toán vốn Chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12191/BTC-ĐT 2014 giải đáp vướng mắc 9955/BTC-ĐT thanh toán vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12191/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrịnh Nam Tuấn
        Ngày ban hành29/08/2014
        Ngày hiệu lực29/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12191/BTC-ĐT 2014 giải đáp vướng mắc 9955/BTC-ĐT thanh toán vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12191/BTC-ĐT 2014 giải đáp vướng mắc 9955/BTC-ĐT thanh toán vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

             • 29/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực