Công văn 12196/VPCP-CN

Công văn 12196/VPCP-CN năm 2017 về cho thuê hạng mục đầu tư, nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12196/VPCP-CN 2017 cho thuê hạng mục đầu tư Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12196/VPCP-CN
V/v cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11872/BGTVT-KCHT ngày 23 tháng 10 năm 2017) về việc cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án phát triển giao thông vận tải đồng bằng Bắc B-WB 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty vận tải thủy tổ chức quản lý và khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình của các cảng Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB 6 theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Nghị định được ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: K
ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, PL, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12196/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12196/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12196/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 12196/VPCP-CN 2017 cho thuê hạng mục đầu tư Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12196/VPCP-CN 2017 cho thuê hạng mục đầu tư Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12196/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12196/VPCP-CN 2017 cho thuê hạng mục đầu tư Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12196/VPCP-CN 2017 cho thuê hạng mục đầu tư Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc

              • 15/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực