Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC

Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC xử lý tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính do Cục Đăng ký và Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC xử lý tồn tại, vướng mắc địa giới hành chính


TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CỤC ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC
V/v xử lý tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

Cục Đăng ký và Thống kê nhận được Công văn số 447/STNMT-VLAP ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc xử lý địa giới hành chính cấp xã thuộc các gói thầu trong Dự án VLAP. Về việc xử lý mâu thuẫn giữa đường địa giới hành chính cấp xã theo thực tế đang quản lý ở địa phương và đường địa giới hành chính cấp xã theo hồ sơ quản lý địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Cục Đăng ký và Thống kê có ý kiến như sau:

1. Tại các Khoản 3.7, 7.11 và 7.12 của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 được ban hành theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định cụ thể việc biểu thị đường địa giới hành chính các cấp trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính.

2. Theo các quy định hiện hành về quản lý địa giới hành chính các cấp, Cục Đăng ký và Thống kê đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre xử lý như sau:

a) Khi có mâu thuẫn giữa đường địa giới hành chính cấp xã theo thực tế đang quản lý ở địa phương và đường địa giới hành chính cấp xã theo hồ sơ địa giới hành chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo để trên bản đồ địa chính phải thể hiện cả hai loại đường địa giới hành chính theo thực tế quản lý và theo hồ sơ; Sở yêu cầu đơn vị thi công có báo cáo cụ thể bằng văn bản với Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cấp tỉnh. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân quản lý trực tiếp biết, đồng thời thông báo cho Cơ quan Nội vụ cùng cấp biết để kiểm tra lại.

Trường hợp sau khi Cơ quan Nội vụ đã kiểm tra lại và xác định có mâu thuẫn giữa thực tế đang quản lý và hồ sơ đang quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cụ thể với Ủy ban nhân dân Tỉnh để Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Trong trường hợp, mâu thuẫn được giải quyết kịp thời thì các công việc về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung quản lý đất đai khác được thực hiện theo quy định của Pháp luật đất đai. Trường hợp mâu thuẫn chưa được giải quyết thì các công việc về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung quản lý đất đai khác tạm thời được thực hiện theo đường địa giới hành chính theo thực tế quản lý ở địa phương; khi có Văn bản giải quyết của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Điều chỉnh lại theo Văn bản đó.

Trên đây là ý kiến của Cục Đăng ký và Thống kê về việc xử lý vướng mắc về địa giới hành chính. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tùy theo từng trường hợp cụ thể để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lê Văn Lịch (để báo cáo);
- Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (để biết);
- Ban QL Dự án VLAP tỉnh Bến Tre;
- Lưu VT, P.ĐĐBĐĐC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2010
Ngày hiệu lực10/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC

Lược đồ Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC xử lý tồn tại, vướng mắc địa giới hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC xử lý tồn tại, vướng mắc địa giới hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC
        Cơ quan ban hànhCục Đăng ký và Thống kê
        Người kýNguyễn Tiến Khang
        Ngày ban hành10/05/2010
        Ngày hiệu lực10/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC xử lý tồn tại, vướng mắc địa giới hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC xử lý tồn tại, vướng mắc địa giới hành chính

           • 10/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực