Công văn 1220/BNV-TCPCP

Công văn 1220/BNV-TCPCP năm 2016 về thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1220/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên tỉnh Phú Thọ 2016


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/BNV-TCPCP
V/v thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

Trả li Công văn số 263/SNV-TCBM&CB ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trước khi Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chng có hiệu lực thi hành thì việc thành lập Hội Công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2. Hiện nay, việc thành lập Hội Công chứng viên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với S Nội vụ tham mưu vớiy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện quản nhà nước và hướng dn việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ (Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Thứ
trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- S
Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, TCPCP
, T(02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Hà Thị Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1220/BNV-TCPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1220/BNV-TCPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2016
Ngày hiệu lực21/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1220/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên tỉnh Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1220/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên tỉnh Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1220/BNV-TCPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýHà Thị Dung
        Ngày ban hành21/03/2016
        Ngày hiệu lực21/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1220/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên tỉnh Phú Thọ 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1220/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên tỉnh Phú Thọ 2016

           • 21/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực