Công văn 12204/VPCP-ĐMDN

Công văn 12204/VPCP-ĐMDN năm 2017 về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12204/VPCP-ĐMDN 2017 danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa tỉnh Thanh Hóa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12204/VPCP-ĐMDN
V/v rà soát danh mục ĐVSNCL cổ phần hóa thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 148/TTr-UBND ngày 4 tháng 10 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8594/BKHĐT-PTDN ngày 20 tháng 10 năm 2017), Tài chính (công văn số 14576/BTC-TCDN ngày 30 tháng 10 năm 2017), Nội vụ (công văn số 5628/BNV-TCBC ngày 24 tháng 10 năm 2017) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh chuyn thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của các Bộ và thuyết minh về khả năng tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của 05 đơn vị sự nghiệp công lập theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ C
ng TTĐT; Vụ KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12204/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12204/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12204/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 12204/VPCP-ĐMDN 2017 danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12204/VPCP-ĐMDN 2017 danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12204/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12204/VPCP-ĐMDN 2017 danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa tỉnh Thanh Hóa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12204/VPCP-ĐMDN 2017 danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa tỉnh Thanh Hóa

              • 15/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực