Công văn 1221/BTP-PLHSHC

Công văn 1221/BTP-PLHSHC năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1221/BTP-PLHSHC 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1221/BTP-PLHSHC
V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thực hiện một số công việc sau đây:

1. Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, các Trung tâm Đăng ký giao dịch bảo đảm (quy định tại mục 2 Công văn số 2601/VPCP-KGVX) được tiếp tục hoạt động.

2. Các cơ quan, đơn vị cung ng dịch vụ công quy định tại mục 4 Công văn số 2601/VPCP-KGVX (cấp phiếu lý lịch tư pháp, chng thực, giải quyết các yêu cầu về hộ tịch) chịu trách nhiệm tổ chức công việc phù hp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc.

3. Người đúng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị nêu tại mục 1 và mục 2 của Công văn này chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, trong đó lưu ý các biện pháp sau:

a) Những dịch vụ hoặc nội dung công việc nào có thể thực hiện trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, bưu chính, mạng Internet...) thì sử dụng các phương thức giao dịch đó;

b) Trường hp cấp bách và bắt buộc phải giao dịch trực tiếp thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ phương tiện phòng chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời thông tin v Bộ Tư pháp những khó khăn, vướng mc (nếu có) để Bộ Tư pháp tổng hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Phó TTg Thường trực Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, ch
ng dịch COVIDS - 19 (để báo cáo);
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- S
Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1221/BTP-PLHSHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1221/BTP-PLHSHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2020
Ngày hiệu lực03/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1221/BTP-PLHSHC

Lược đồ Công văn 1221/BTP-PLHSHC 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1221/BTP-PLHSHC 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1221/BTP-PLHSHC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành03/04/2020
        Ngày hiệu lực03/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1221/BTP-PLHSHC 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1221/BTP-PLHSHC 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX

              • 03/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực