Công văn 1221/GSQL-GQ2

Công văn 1221/GSQL-GQ2 năm 2013 thủ tục hải quan phế liệu của doanh nghiệp chế xuất bán vào nội địa và giám sát vận chuyển phế thải do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1221/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan phế liệu chế xuất giám sát vận chuyển phế thải


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan phế liệu của DNCX bán vào nội địa và giám sát vận chuyển phế thải

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 1420/HQBN-NV ngày 18/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về thủ tục hải quan phế liệu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bán vào nội địa và giám sát vận chuyển phế thải, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với phế liệu còn giá trị thương mại bán vào thị trường nội địa:

Thủ tục hải quan thực hiện theo đúng quy định tại điểm c2, khoản 3, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Đối với việc giám sát phế thải vận chuyển đến địa điểm khác để tiêu hủy theo quy định tại khoản 9, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC:

Nội dung này, Tổng cục Hải quan đang tổng hợp vướng mắc chung khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC và sẽ có văn bản hướng dẫn Hải quan địa phương thống nhất thực hiện. Đề nghị Cục Hải quan Bắc Ninh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định tại khoản 9, Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1221/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1221/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2013
Ngày hiệu lực03/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1221/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan phế liệu chế xuất giám sát vận chuyển phế thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1221/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan phế liệu chế xuất giám sát vận chuyển phế thải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1221/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrịnh Đình Kính
        Ngày ban hành03/12/2013
        Ngày hiệu lực03/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1221/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan phế liệu chế xuất giám sát vận chuyển phế thải

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1221/GSQL-GQ2 thủ tục hải quan phế liệu chế xuất giám sát vận chuyển phế thải

             • 03/12/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/12/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực