Công văn 1223/BGDĐT-GDTH

Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1223 /BGDĐT-GDTH
V/v số liệu GDTH năm 2014

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Triển khai công tác quản lý số liệu giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 quy định và hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo triển khai sử dụng phần mềm EQMS phục vụ công tác quản lý số liệu chất lượng giáo dục tiểu học. Để hoàn thiện công tác số liệu kì đầu năm và giữa năm năm học 2013-2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác cập nhật số liệu:

Đối với các trường tiểu học và cơ sở giáo dục có lớp tiểu học (cấp trường): Kiểm tra, rà soát số liệu cấp trường đảm bảo đầy đủ, chính xác (kể cả số liệu dân số). Gửi số liệu vào hệ thống (cập nhật) theo đúng hướng dẫn tại tập huấn và tài liệu. Kiểm tra đảm bảo chắc chắn số liệu cấp trường đã được cập nhật thành công. Hoàn thành trước ngày 20/3/2014.

Đối với các phòng giáo dục và đào tạo (cấp phòng): Nhập đủ thông tin định dạng trường cho các đơn vị cấp trường. Đôn đốc đảm bảo 100% đơn vị cấp trường đã cập nhật số liệu vào hệ thống. Kiểm tra số liệu cấp trường và số liệu tổng hợp cấp phòng đảm bảo đầy đủ, chính xác. Gửi số liệu cấp phòng vào hệ thống theo hướng dẫn. Hoàn thành trước ngày 25/3/2014.

Đối với các sở giáo dục và đào tạo (cấp sở): Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu của đơn vị. Kiểm tra số liệu cấp phòng và số liệu tổng hợp cấp sở đảm bảo đầy đủ và chính xác. Gửi số liệu cấp sở vào hệ thống theo hướng dẫn. Hoàn thành trước ngày 30/3/2014.

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện:

Các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 05/4/2014 theo nội dung sau:

- Tình hình thực hiện cập nhật số liệu của các đơn vị trong phạm vi quản lý.

- Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai công tác số liệu trên phần mềm EQMS.

- Các kiến nghị, đề xuất.

- Các mẫu báo cáo mà các cấp mong muốn nhận được từ phần mềm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Phạm Ngọc Định

 

Liên hệ: Trần Ngọc Khoa, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học, ĐT: 0915551503.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1223/BGDĐT-GDTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1223/BGDĐT-GDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1223/BGDĐT-GDTH

Lược đồ Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1223/BGDĐT-GDTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Ngọc Định
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014

              • 13/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực