Công văn 1223/BTC-ĐT

Công văn số 1223/BTC-ĐT về việc hướng dẫn bổ sung về thanh toán vốn đầu tư theo Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1223/BTC-ĐT hướng dẫn bổ sung thanh toán vốn đầu tư theo NĐ 03/2008/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1223/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn bổ sung về thanh toán vốn đầu tư theo Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Tài chính hướng dẫn công tác thanh toán cho các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện như sau:

1. Về tài liệu cơ sở:

- Đối với các dự án thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (gồm cả các dự án được duyệt trước thời điểm Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực nhưng được người quyết định đầu tư có văn bản cho phép thực hiện quản lý chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP) tài liệu cơ sở theo quy định tại Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính.

- Đối với các dự án thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ: ngoài tài liệu cơ sở quy định tại Thông tư số 130/2007/TT-BTC có thêm tổng dự toán và Quyết định phê duyệt tổng dự toán.

2. Về nguyên tắc kiểm soát, thanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán:

- Quan hệ thanh toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thông qua hợp đồng; việc thực hiện cơ chế tạm ứng vốn, thanh toán vốn theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 hay theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ được thực hiện theo quy định và được thể hiện cụ thể trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

- Về quan hệ thanh hệ thanh toán giữa chủ đầu tư với Kho bạc nhà nước:

+ Đối với các dự án thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ:

Nguyên tắc, nội dung kiểm soát thanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán: thực hiện theo quy định của Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính.

+ Đối với các dự án (bao gồm cả những gói thầu, những hợp đồng mới triển khai thực hiện sau NĐ 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực) nếu thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Nguyên tắc, nội dung kiểm soát thanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán thực hiện theo quy định của Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007. Mức tạm ứng, thu hồi tạm ứng do người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể trong hợp đồng.

Quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kho bạc nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1223/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1223/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1223/BTC-ĐT hướng dẫn bổ sung thanh toán vốn đầu tư theo NĐ 03/2008/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1223/BTC-ĐT hướng dẫn bổ sung thanh toán vốn đầu tư theo NĐ 03/2008/NĐ-CP
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1223/BTC-ĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Công Nghiệp
     Ngày ban hành28/01/2008
     Ngày hiệu lực28/01/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 1223/BTC-ĐT hướng dẫn bổ sung thanh toán vốn đầu tư theo NĐ 03/2008/NĐ-CP

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1223/BTC-ĐT hướng dẫn bổ sung thanh toán vốn đầu tư theo NĐ 03/2008/NĐ-CP

        • 28/01/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/01/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực