Công văn 1223/TCT-PCCS

Công văn số 1223/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 1223/TCT-PCCS chính sách miễn giảm thuế TNDN


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1223/TCT-PCCS
V/v: Trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau 

 

Trả lời công văn số 1346/CT-TTr ngày 1/12/2005 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về chính sách miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài dự án đầu tư vào ngành, nghề, địa bàn kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư, còn có hoạt động kinh doanh vào các ngành, nghề, địa bàn kinh doanh khác thì phải theo dõi hạch toán riêng phần thu nhập chịu thuế của ngành, nghề, địa bàn kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư với phần thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh vào các ngành, nghề, địa bàn kinh doanh khác để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng theo đúng các mức thuế suất quy định đối với từng ngành, nghề, địa bàn mà cơ sở có kinh doanh”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần vận tải sông biển Cà Mau là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập chịu thuế của ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác (thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh, liên kết), Công ty phải hạch toán riêng và kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1223/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1223/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2006
Ngày hiệu lực06/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1223/TCT-PCCS chính sách miễn giảm thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1223/TCT-PCCS chính sách miễn giảm thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1223/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/04/2006
        Ngày hiệu lực06/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1223/TCT-PCCS chính sách miễn giảm thuế TNDN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1223/TCT-PCCS chính sách miễn giảm thuế TNDN

           • 06/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực