Công văn 1223/VPCP-TCCV

Công văn số 1223/VPCP-TCCV về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1223/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1223/VPCP-TCCV
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ Công văn số 1022/VPCP-TCCV ngày 19 tháng 02 năm 2009 về việc thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại các bộ, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đề án 30 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008. Riêng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ cho phép kéo dài thời hạn thống kê các thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), bao gồm cả những thủ tục hành chính mà bộ đang trực tiếp thực hiện đến hết ngày 01 tháng 4 năm 2009.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kết quả thống kê thủ tục hành chính điểm tại chính quyền cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng trong tháng 6 năm 2009 công bố ngay bộ thủ tục hành chính chung đang được thực hiện tại chính quyền cấp xã, cấp huyện để công khai phục vụ nhân dân; thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành ra khỏi bộ thủ tục hành chính chung.

3. Giao Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 30 và tổ chức thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện theo mẫu báo cáo của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ.

4. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ kiện toàn Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008, giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 3 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP, BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu VT, TCCV(5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1223/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1223/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2009
Ngày hiệu lực26/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1223/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1223/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1223/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành26/02/2009
        Ngày hiệu lực26/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1223/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1223/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30

           • 26/02/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực