Công văn 12232/BTC-TCDN

Công văn 12232/BTC-TCDN về trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12232/BTC-TCDN trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần


BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 12232/BTC-TCDN
V/v trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Vừa qua, Bộ Tài chính có nhận được một số đề nghị xem xét hỗ trợ giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa) từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 tại các công ty cổ phần được chuyển đổi theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Căn cứ công văn số 1833/VPCP-ĐMDN ngày 25/3/2009 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 4665/VPCP-ĐMDN ngày 9/7/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bổ sung đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp để giải quyết lao động dôi dư (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa) từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 tại các công ty cổ phần được chuyển đổi theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ, cụ thể:

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để giải quyết chế độ lao động dôi dư (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa) từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 cho các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ, ngành, địa phương thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ để giải quyết chế độ lao động dôi dư (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa) từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 cho các doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

2. Về trình tự, thủ tục, hồ sơ

- Các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa là doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương.

- Các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/1/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ; Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu   

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12232/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12232/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2009
Ngày hiệu lực31/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12232/BTC-TCDN trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12232/BTC-TCDN trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12232/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành31/08/2009
        Ngày hiệu lực31/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 12232/BTC-TCDN trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần

         Lịch sử hiệu lực Công văn 12232/BTC-TCDN trợ cấp mất việc, thôi việc của công ty cổ phần

         • 31/08/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/08/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực