Công văn 1225/BNN-TCCB

Công văn 1225/BNN-TCCB năm 2014 báo cáo thực trạng cán bộ công, viên chức là người dân tộc thiểu số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1225/BNN-TCCB thực trạng cán bộ công viên chức là người dân tộc thiểu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1225/BNN-TCCB
V/v báo cáo thực trạng cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ

Để có cơ sở báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực trạng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang công tác tại Bộ, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin thực trạng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (có biểu mẫu thống kê kèm theo).

Nhận được Công văn này đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước này 17/3/2014./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 


Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Nam

Nữ

Đảng viên

Dân tộc

Chia theo độ tuổi

Chia theo ngạch

Chức danh khoa học

Chia theo trình độ đào tạo

Dưới 30 tuổi

Từ 30 đến 50

Từ 51 đến 60

Trên tuổi nghỉ hưu (Nữ >= 55, nam >= 60)

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Tin học

Ngoại ngữ

Có chứng chỉ/chứng nhận tiếng dân tộc

Tổng số

Trong đó Nữ 54, Nam 59

CVCC&ĐT

CVC&ĐT

CV&ĐT

CS&ĐT

Còn lại

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ và TSKH

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Còn lại

Cử nhân, Cao cấp

Trung cấp

Sơ cấp

Trung cấp trở lên

Chứng chỉ

Trung cấp trở lên

Chứng chỉ

B

C

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


NGƯỜI LẬP BẢNG

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thống kê cả các trường hợp là hợp đồng từ 6 tháng trở lên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1225/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1225/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1225/BNN-TCCB thực trạng cán bộ công viên chức là người dân tộc thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1225/BNN-TCCB thực trạng cán bộ công viên chức là người dân tộc thiểu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1225/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1225/BNN-TCCB thực trạng cán bộ công viên chức là người dân tộc thiểu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1225/BNN-TCCB thực trạng cán bộ công viên chức là người dân tộc thiểu

              • 07/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực