Công văn 1225/SKHĐT-ĐT

Công văn số 1225/SKHĐT-ĐT về thủ tục xác nhận nhân sự cho các doanh nghiệp, dự án hợp đông hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1225/SKHĐT-ĐT thủ tục xác nhận nhân sự cho các doanh nghiệp, dự án hợp đông hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1225/SKHĐT-ĐT
Về thủ tục xác nhận nhân sự cho các doanh nghiệp, dự án hợp đông hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công an Thành Phố (PA.18);
- Sở Lao động – Thương binh và xã hội;
- Cục thuế Thành phố.

 

Trước đây, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 29/12/1987; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 30/6/1990; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 23/12/1992; Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 9/6/2000 và các văn bản hướng dẫn liên quan của các luật này quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký nhân sự chủ chốt cho doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (thay thế Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) được ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/7/2006 (sau đây gọi tắt là Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Đầu Tư năm 2005) không quy định thủ tục cũng như không quy định cơ quan xác nhận nhân sự chủ chốt cho các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ngày 7/12/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 9087/BKH-KCN&KCX gửi các Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế và các Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc xác nhận nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau: “Pháp luật đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp không quy định doanh nghiệp phải đăng ký nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên, do các pháp luật khác yêu cầu phải có xác nhận thì mới làm thủ tục liên quan như khắc dấu, làm visa…Nếu Nhà đầu tư có nhu cầu thì Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý KCN cần xác nhận cho Nhà đầu tư”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Đầu tư năm 2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận nhân sự chủ chốt nhằm giúp giải quyết các nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .

Tính đến nay, Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Doanh nghiệp 2005 đã có hiệu lực thực hiện gần 3 năm. Thời gian cho phép các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn trực tiếp nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2006 đăng ký lại và tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Đầu tư năm 2005 đã chấm dứt.

Mặt khác:

- Đối với các dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp có vốn nước ngoài thành lập sau ngày 01/07/2006 hoặc dự án, doanh nghiệp đã đăng ký lại hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầu tư 2005 thì trong nội dung Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho phép thành lập doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh và văn phòng đại diện đã có những thông tin về Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh và văn phòng đại diện.

- Luật Dân sự hiện hành cũng có quy định người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Vì vậy, để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính nhằm giảm bớt thủ tục cho Nhà đầu tư và tuân thủ Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Doanh nghiệp năm 2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quý cơ quan kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2009:

1. Đối với các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2006 không đăng ký lại hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư 2005 và Luật Doanh nghiệp 2005: Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ xác nhận bằng văn bản việc thay đổi nhân sự (nếu có) của doanh nghiệp đối với Người đại diện pháp luật, Người đứng đầu Chi Nhánh, Người đứng đầu Văn phòng đại diện và Người đứng đầu Văn phòng điều hành của Bên nước ngoài trong dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Đối với các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2006 đã tiến hành đăng ký lại; và các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài thành lập kể từ ngày 01/07/2006: Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận và không giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nhân sự chủ chốt (Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban điều phối, Người đứng đầu của các đơn vị trực thuộc) của các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để quý cơ quan được biết và cùng phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- BGĐ;
- Lưu VP., P.ĐT (HA, 5b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lư Thanh Phong

 

Thuộc tính Công văn 1225/SKHĐT-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1225/SKHĐT-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2009
Ngày hiệu lực09/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước

Download Công văn 1225/SKHĐT-ĐT

Lược đồ Công văn 1225/SKHĐT-ĐT thủ tục xác nhận nhân sự cho các doanh nghiệp, dự án hợp đông hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1225/SKHĐT-ĐT thủ tục xác nhận nhân sự cho các doanh nghiệp, dự án hợp đông hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1225/SKHĐT-ĐT
        Cơ quan ban hànhSở Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýLư Thanh Phong
        Ngày ban hành09/03/2009
        Ngày hiệu lực09/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1225/SKHĐT-ĐT thủ tục xác nhận nhân sự cho các doanh nghiệp, dự án hợp đông hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1225/SKHĐT-ĐT thủ tục xác nhận nhân sự cho các doanh nghiệp, dự án hợp đông hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

           • 09/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực