Công văn 1225/TCT-PCCS

Công văn số 1225/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

Nội dung toàn văn Công văn 1225/TCT-PCCS khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1225/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Dương 

 

Trả lời Công văn số 1246/CT-THDT ngày 03/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi… thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp,…”.

- Tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định về nguyên tắc bồi thường: “Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào Mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng Mục đích sử dụng,… nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh được nhà nước giao đất thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất, thực hiện mua đất nơi khác để phục vụ cho việc bồi thường di chuyển mồ mả, thì được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp Khoản chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất di chuyển mồ mả tính theo giá đất tại thời Điểm có quyết định thu hồi đất.

Còn các Khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ về tài sản như: Vận chuyển, đào đắp, xây dựng,… bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả không được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, mà được hạch toán vào giá thành công trình xây dựng hoặc nguyên giá tài sản cố định để trích khấu hao tính vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1225/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1225/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2006
Ngày hiệu lực06/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1225/TCT-PCCS khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1225/TCT-PCCS khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1225/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/04/2006
        Ngày hiệu lực06/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1225/TCT-PCCS khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1225/TCT-PCCS khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

           • 06/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực