Công văn 1227/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 1227/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 1227/LĐTBXH-LĐVL cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1227/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời Công văn số 733/BQL-KCN-HCM ngày 06/4/2006 của quý Ban về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2 Mục II của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển chọn và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: "Người nước ngoài có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được là người đã có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm về công việc đó, có khả năng đảm nhiệm công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động và phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài". Vì vậy, người nước ngoài có thể làm việc cho nhiều công ty nhưng nhất thiết tổng số năm kinh nghiệm về một lĩnh vực ít nhất là 05 năm và phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của nước đó.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì trường hợp người lao động nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh A cấp giấy phép lao động (còn thời hạn) làm việc cho công ty B trên địa bàn tỉnh, nhưng chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển sang Công ty C (trong khu công nghiệp và khu chế xuất TP. Hồ Chí Minh) làm việc, thì giấy phép lao động đó hết hiệu lực, Công ty C và người lao động nước ngoài có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động mới theo quy định tại Nghị định số 105/2003/NĐ-CP nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để quý Ban biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 
Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1227/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1227/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2006
Ngày hiệu lực13/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1227/LĐTBXH-LĐVL cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1227/LĐTBXH-LĐVL cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1227/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành13/04/2006
        Ngày hiệu lực13/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1227/LĐTBXH-LĐVL cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1227/LĐTBXH-LĐVL cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

           • 13/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực