Công văn 12282/VPCP-CN

Công văn 12282/VPCP-CN năm 2017 về thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12282/VPCP-CN 2017 thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12282/VPCP-CN
V/v triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 161/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7670/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 7 năm 2017), Bộ Xây dựng (văn bản số 1769/BXD-HĐXD ngày 02 tháng 8 năm 2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4064/BTNMT-KH ngày 09 tháng 8 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6305/BKHĐT-KCHTĐT ngày 04 tháng 8 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 12091/BTC-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 2017), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 5295/NHNN-HTQT ngày 06 tháng 7 năm 2017) về phương án đầu tư, giải pháp và cơ chế thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan tại các v/b nêu trên, tích cực triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm sự gắn kết của đường sắt đô thị nói riêng và hệ thống giao thông đô thị nói chung, tiện lợi nhất cho người dân, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật.

1. Về phương thức và nguồn vốn đầu tư:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung kêu gọi đầu tư các tuyến đường sắt đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 35/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về thủ tục đầu tư:

- Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án: thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật đầu tư.

- Về các tuyến thực hiện theo hình thức PPP: việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

3. Về phương thức thực hiện dự án:

- Về hai tuyến đề xuất sử dụng vốn ODA:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Về các tuyển thực hiện theo hình thức PPP:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai dự án theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tiến độ đầu tư đã đề ra trong Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về thiết kế cơ sở: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển khai theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện theo pháp luật về đất đai.

4. Về phương án huy động, tạo nguồn vốn thực hiện dự án:

- Về hai tuyến đề xuất sử dụng vốn ODA:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

- Về bổ sung quy hoạch sử dụng đất:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm việc, thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật.

- Về rà soát, thống kê quỹ nhà đất chuyên dùng, nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, trụ sở cơ quan thuộc Thành phố dôi dư để đấu giá bán, cho thuê:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 440/TB-VPCP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Về cơ chế tài chính: thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

- Về việc sử dụng kinh phí thu được từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định.

5. Về tổ chức thực hiện: đồng ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chưa thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, QHĐP, ĐMDN, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12282/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12282/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12282/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 12282/VPCP-CN 2017 thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12282/VPCP-CN 2017 thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12282/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12282/VPCP-CN 2017 thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12282/VPCP-CN 2017 thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực