Công văn 12288/VPCP-CN

Công văn 12288/VPCP-CN năm 2017 về triển khai dự án Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 số 5 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12288/VPCP-CN 2017 triển khai dự án Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12288/VPCP-CN
V/v triển khai dự án Nhà tang lễ Bệnh viện TW quân đội 108 số 5 Trần Thánh Tông - Hai Bà Trung - Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 5061/UBND-ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2017 và của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 10241/BQP-KHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai thực hiện dự án Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Xây dựng và các cơ quan liên quan thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng với nhà đầu tư đã bỏ kinh phí di dời Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

- Trên cơ sở mặt bằng hiện trạng khu đất, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để hoàn thiện phương án quy hoạch kiến trúc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở lập Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại số 5, phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Dự án).

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: YT, TN&MT;
- UBND TP. Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12288/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12288/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12288/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 12288/VPCP-CN 2017 triển khai dự án Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12288/VPCP-CN 2017 triển khai dự án Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12288/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12288/VPCP-CN 2017 triển khai dự án Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12288/VPCP-CN 2017 triển khai dự án Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108

              • 17/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực