Công văn 12290/BTC-QLCS

Công văn 12290/BTC-QLCS năm 2020 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12290/BTC-QLCS 2020 sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp vào mục đích kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12290/BTC-QLCS
V/v sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (các văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018). Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết trong một số trường hợp khi đáp ứng đủ 8 điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đ bảo đảm việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các trường hp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để xử lý chuyển tiếp các trường hợp theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 136 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các trường hp phát sinh sau ngày 01/01/2018. Trên cơ sở kết quả rà soát, chỉ đạo chấm dt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

2. T chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; chú trọng thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đ án s dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia vào liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, t chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả……

3. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện, trường hp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý Bộ có văn bản gửi Bộ Tài chính để phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo việc thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (Để b/cáo)
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; (Để b/cáo)
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12290/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12290/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2020
Ngày hiệu lực07/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(09/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12290/BTC-QLCS 2020 sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp vào mục đích kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12290/BTC-QLCS 2020 sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp vào mục đích kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12290/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành07/10/2020
        Ngày hiệu lực07/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (09/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12290/BTC-QLCS 2020 sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp vào mục đích kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12290/BTC-QLCS 2020 sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp vào mục đích kinh doanh

           • 07/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực