Công văn 123/TCLN-KL

Công văn 123/TCLN-KL năm 2019 về vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 123/TCLN-KL 2019 vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/TCLN-KL
V/v phúc đáp văn bản số 351/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2019 của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Tổng cục Lâm nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao xử lý văn bản số 351/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ lâm sản nhập khẩu, Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến như sau:

1. Đối với hồ sơ lâm sản nhập khẩu

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (sau đây viết tắt là Thông tư 27), theo đó, tại khoản 4 Điều 17 về hồ sơ nguồn gốc lâm sản nhập khẩu quy định: “Các tài liệu về nguồn gốc lâm sản theo quy định của nước xuất khẩu”. Đây là quy định về các tài liệu nguồn gốc lâm sản, không phải là quy định về hồ sơ hải quan khi nhập khẩu lâm sản.

Do quy định pháp luật của mỗi nước về quản lý lâm sản khác nhau, vì vậy, Thông tư 27 không quy định cụ thể về tài liệu nguồn gốc lâm sản. Tài liệu này do thương nhân nhập khẩu lâm sản yêu cầu thương nhân của nước xuất khẩu cung cấp và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ nguồn gốc lâm sản nhập khẩu vào Việt Nam. Đây là tài liệu để cơ quan chức năng kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản đối với lâm sản nhập khẩu khi cn thiết.

2. Đối với bảng kê lâm sản

Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 27 quy định bảng kê lâm sản "Do chủ lâm sản lập sau khai thác; khi mua bán, vận chuyển, xuất lâm sản trong cùng một lần và trên một phương tiện vận chuyển; khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu lâm sản theo quy định hoặc do người có thẩm quyền lập khi lập hồ sơ xử lý vi phạm;".

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký một lô hàng trên cùng một tờ khai xuất khẩu nhưng do khối lượng lớn, vận chuyển thành nhiều lần và trên nhiều phương tiện thì mỗi lần vận chuyển, chủ lâm sản phải lập bảng kê lâm sản riêng cho từng phương tiện vận chuyển.

Tổng cục Lâm nghiệp phúc đáp để Tổng cục Hải Quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT Hà Công T
uấn (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCLN, KL (10 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Chí Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 123/TCLN-KL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu123/TCLN-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 123/TCLN-KL

Lược đồ Công văn 123/TCLN-KL 2019 vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 123/TCLN-KL 2019 vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu123/TCLN-KL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýCao Chí Công
        Ngày ban hành25/01/2019
        Ngày hiệu lực25/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 123/TCLN-KL 2019 vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 123/TCLN-KL 2019 vướng mắc hồ sơ lâm sản nhập khẩu

             • 25/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực