Công văn 123/TTg-CN

Công văn 123/TTg-CN phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 123/TTg-CN Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/TTg-CN
V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại tờ trình số 8236/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận các nội dung cơ bản Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Bộ Giao thông vận tải trình tại văn bản số 8236/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quyết định đầu tư Dự án trên theo các quy định hiện hành.

2. Về nguồn vốn thực hiện Dự án: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, tìm nguồn vốn khả thi cho Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Thủy sản;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- UBND các tỉnh ĐBSCL;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 123/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu123/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2007
Ngày hiệu lực22/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 123/TTg-CN Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 123/TTg-CN Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu123/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành22/01/2007
        Ngày hiệu lực22/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 123/TTg-CN Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển

              Lịch sử hiệu lực Công văn 123/TTg-CN Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển

              • 22/01/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/01/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực