Công văn 123/YDCT-QLD

Công văn 123/YDCT-QLD năm 2015 về thu hồi đơn hàng và tạm ngừng nhập khẩu dược liệu do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 123/YDCT-QLD 2015 thu hồi đơn hàng tạm ngừng nhập khẩu dược liệu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/YDCT-QLD
V/v thu hồi đơn hàng và tạm ngừng nhập khẩu dược liệu

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

Ngày 06/5/2015, Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và khảo sát điều kiện kinh doanh dược liệu tại Công ty. Theo báo cáo của Công ty, Dược sĩ Lê Quang Đức đang công tác tại Công đoàn Y tế Việt Nam đồng thời là dược sĩ phụ trách chuyên môn của Công ty là không đúng theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

Căn cứ thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền yêu cầu Công ty:

- Nộp lại cho Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền bản gốc công văn số 307/YDCT-QLD ngày 03/12/2014, công văn số 22/YDCT-QLD ngày 29/01/2015 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và đơn hàng nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký số 08/DLHN-NK ngày 12/11/2014 và số 09/DLHN-NK ngày 08/01/2015 đã được xét duyệt bởi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trước ngày 30 tháng 5 năm 2015;

- Tạm ngừng nhập khẩu dược liệu kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2015 đến khi đầy đủ điều kiện theo quy định.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Thanh tra BYT (để biết);
- Tổng Cục Hải Quan (để p/hợp);
- SYT Hà Nội (để p/hợp);
- Chi Cục Hải Quan CK Chi Ma (để p/hợp);
- Lưu VT, QLD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Hồng Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 123/YDCT-QLD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu123/YDCT-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2015
Ngày hiệu lực29/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 123/YDCT-QLD 2015 thu hồi đơn hàng tạm ngừng nhập khẩu dược liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 123/YDCT-QLD 2015 thu hồi đơn hàng tạm ngừng nhập khẩu dược liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu123/YDCT-QLD
        Cơ quan ban hànhDược cổ truyền, Cục Quản lý Y
        Người ký***, Trần Thị Hồng Phương
        Ngày ban hành29/05/2015
        Ngày hiệu lực29/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 123/YDCT-QLD 2015 thu hồi đơn hàng tạm ngừng nhập khẩu dược liệu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 123/YDCT-QLD 2015 thu hồi đơn hàng tạm ngừng nhập khẩu dược liệu

            • 29/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực