Công văn 1230/CP-ĐMDN

Công văn số 1230/CP-ĐMDN ngày 12/09/2003 của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN

Nội dung toàn văn Công văn 1230/CP-ĐMDN đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN


CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1230/CP-ĐMDN
V/v đẩy mạnh triển khaithực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2003

 

 

.

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Hội đồng quản trị Tổng công ty 91

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba của Ban chấp hành Trung ương đảng Khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị tổng Công ty 91, có sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và trên cơ sở tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đã hoàn thành việc xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến năm 2005 và đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu. Khung pháp lý cho sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cơ bản đã được ban hành đủ. Đây là cơ sở pháp luật quan trọng để các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhà nước đẩy mạnh hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và thực hiện các cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quản lý, xử lý nợ tồn đọng, lao động dôi dư. Trong thời gian tới, để bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có kết quả đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị tổng Công ty nhà nước tập trung chỉ đạo một số việc trọng tâm sau:

a. Tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan chuyên môn theo dõi, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc cho doanh nghiệp; phổ biến công khai chương trình, kế hoạch này cho các cơ quan liên quan và doanh nghiệp.

b. Nghiêm chỉnh thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đến năm 2005 đã được phê duyệt. Mọi sự điều chỉnh đề án đều phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, trừ 2 trường hợp sau:

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 5 tỷ đồng đã được phê duyệt cổ phần hoá, song không cổ phần hoá được thì được chuyển sang thực hiện một trong các biện pháp: giao, bán, khoán kinh doanh hoặc cho thuê;

- Đẩy mạnh hơn tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu so với tiến độ đã được phê duyệt.

c. Kiện toàn Ban Đổi mới doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương, tổng Công ty theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại công văn số 556/CP-ĐMDN ngày 06 tháng 5 năm 2003.

d. Hàng tháng (trước ngày 30) báo cáo nhanh, hàng quý (trước ngày 30 tháng cuối quý) báo cáo đánh giá chi tiết việc thực hiện đề án gửi về Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhà nước tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của tổng Công ty và có phương án gắn kết với các doanh nghiệp nhà nước của địa phương.

3. Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định hiện hành liên quan đến sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong giải quyết các vướng mắc cụ thể thuộc lĩnh vực mình quản lý. Trường hợp các văn bản hướng dẫn của ngành mình chưa đủ rõ thì cần kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

4. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đề án; kịp thời phát hiện những vướng mắc để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, hàng quý báo cáo Chính phủ công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1230/CP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1230/CP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2003
Ngày hiệu lực12/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1230/CP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 1230/CP-ĐMDN đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1230/CP-ĐMDN đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1230/CP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/09/2003
        Ngày hiệu lực12/09/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1230/CP-ĐMDN đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1230/CP-ĐMDN đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN

           • 12/09/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực