Công văn 12304TC/TCT

Công văn số 12304 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế ở khâu nhập khẩu đối với xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

Nội dung toàn văn Công văn 12304 TC/TCT xử lý thuế ở khâu nhập khẩu xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12304 TC/TCT
V/v: thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất  

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2001 

 

Kính gửi:

-Tổng cục Hải Quan
-Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 1804/XD ngày 9/11/2001 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc xử lý thuế ở khâu nhập khẩu đối với xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất;

Căn cứ điểm c mục 3 Điều 4 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; điểm 3 mục III phần C Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ trên;

Trên cơ sở Quyết định số 0556/2000/TT-BTM ngày 3/4/2000 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại, và thực tế đặc thù của xăng dầu tạm nhập tái xuất;

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa nhỏ hơn hoặc bằng 10% khối lượng đã tạm nhập có thời hạn nộp thuế là 15 ngày (ngày theo lịch), kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất do cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Nếu khối lượng xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa lớn hơn 10% khối lượng đã tạm nhập, thì phần vượt quá 10% khối lượng có thời hạn nộp thuế là 30 ngày (ngày theo lịch), kể từ ngày nhập khẩu.

Đề nghị Tổng cục Hải quan điều chỉnh các hướng dẫn liên quan cho phù hợp với quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu và hướng dẫn này, và chỉ đạo Cục Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan liên quan biết và hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thương mại;
- Lưu: VP (HC, TH), TCT (HC, NV3).

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12304TC/TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12304TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2001
Ngày hiệu lực 20/12/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12304TC/TCT

Lược đồ Công văn 12304 TC/TCT xử lý thuế ở khâu nhập khẩu xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 12304 TC/TCT xử lý thuế ở khâu nhập khẩu xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12304TC/TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 20/12/2001
Ngày hiệu lực 20/12/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 12304 TC/TCT xử lý thuế ở khâu nhập khẩu xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

Lịch sử hiệu lực Công văn 12304 TC/TCT xử lý thuế ở khâu nhập khẩu xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

  • 20/12/2001

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực