Công văn 1232/BHXH-CNTT

Công văn 1232/BHXH-CNTT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1232/BHXH-CNTT 2019 hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh qua tin nhắn


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/BHXH-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế về việc quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo bảo mật, an toàn, an ninh của cơ sở dữ liệu thông tin thẻ bảo hiểm y tế và dữ liệu điện tử của người khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế đã được chuyển lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam đã có công văn số 1090/QĐ-BHXH ngày 05/4/2019 về việc bảo mật thông tin của người sử dụng và công văn số 1130/BHXH-CNTT ngày 10/4/2019 về việc cung cấp danh sách cán bộ được phân quyền xem dữ liệu lịch sử KCB.

Cán bộ sau khi được phân quyền xem dữ liệu lịch sử KCB trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế sẽ được nhận được tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký với cơ quan BHXH. Nội dung tin nhắn: “Bạn đã được cấp quyền xem lịch sử KCB trên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định BHYT”.

BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp, hướng dẫn các cơ sở KCB thuộc địa bàn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP theo hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm theo công văn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: CSYT, GĐB, GĐN, TT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

PHỤ LỤC

(Gửi kèm theo công văn số 1232/BHXH-CNTT ngày 18/4/2019 của BHXH Việt Nam)

Bước 1. Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn) với user và mật khẩu đã được BHXH Việt Nam cấp.

Bước 2. Chọn Thông tuyến Khám chữa bệnh\Quản lý thông tuyến để tra cứu thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bước 3. Để xem lịch sử KCB của người tham gia bảo hiểm y tế, cán bộ sử dụng nhập mã số bảo hiểm xã hội của mình vào ô Mã BHXH.

Bước 4. Chọn nút Lấy OTP và chờ tin nhắn có mã OTP được gửi đến số điện thoại mà cán bộ sử dụng đã đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 5. Điền mã số xác nhận OTP trong tin nhắn nhận được để xem lịch sử KCB.

Lưu ý: Nếu trong vòng 30 phút người dùng không thực hiện tra cứu thì mã OTP sẽ hết hiệu lực và phải tiến hành lấy lại mã OTP.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1232/BHXH-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1232/BHXH-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực18/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1232/BHXH-CNTT 2019 hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh qua tin nhắn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1232/BHXH-CNTT 2019 hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh qua tin nhắn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1232/BHXH-CNTT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành18/04/2019
        Ngày hiệu lực18/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1232/BHXH-CNTT 2019 hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh qua tin nhắn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1232/BHXH-CNTT 2019 hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh qua tin nhắn

             • 18/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực