Công văn 1232/TCT-CS

Công văn số 1232/TCT-CS về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1232/TCT-CS ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1232/TCT-CS
V/v: Chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 1852/CT-TT&HT ngày 18/12/2007 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, công văn số 77/HNCN-CV ngày 20/12/2007 của Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp hỏi về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 33 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về điều kiện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: “Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư”.

Khoản 6 Điều 35 Chương V Nghị định 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định: “Việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 34 Nghị định này và việc miễn, giảm thuế quy định tại Điều này chỉ thực hiện đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp nếu Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, có hoạt động khoa học công nghệ thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; và có đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai thì Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (sau gọi là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được thành lập ngày 17/4/2007 theo Quyết định số 591/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sau đó được chuyển đổi sang hình thức tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí kể từ ngày 1/10/2007 theo Quyết định số 2522/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Trung tâm được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập tính từ thời điểm chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (Đ/c: 13 Đinh Tiên Hoàng, TP. Đà Lạt)
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC; TTTĐ; HT;
- Lưu: VT; CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1232/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1232/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1232/TCT-CS ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1232/TCT-CS ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1232/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1232/TCT-CS ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1232/TCT-CS ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

         • 26/03/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/03/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực