Công văn 1232/TXNK-TGHQ

Công văn 1232/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1232/TXNK-TGHQ 2019 vướng mắc về trị giá hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH thực phẩm chất lượng Canada.
(Đ/c: S 1, ngách 46/15, ph Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số KN01/01/2019/CANADA ngày 24/1/2019 của Công ty TNHH thực phẩm chất lượng Canada (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về trị giá hàng hóa nhập khẩu mặt hàng cá hồi ướp lạnh, nhập khẩu từ Nauy. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại Thông tư này.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xử lý kết quả kiểm tra, tham vấn theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu không phải là mức giá để tính thuế mà là căn cứ để công chức hải quan thực hiện quản lý rủi ro về trị giá và là tài liệu nghiệp vụ lưu hành nội bộ trong ngành Hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thực tế nhập khẩu và đối chiếu các quy định nêu trên đ thực hiện đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1232/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1232/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1232/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 1232/TXNK-TGHQ 2019 vướng mắc về trị giá hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1232/TXNK-TGHQ 2019 vướng mắc về trị giá hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1232/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành29/01/2019
        Ngày hiệu lực29/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1232/TXNK-TGHQ 2019 vướng mắc về trị giá hải quan

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1232/TXNK-TGHQ 2019 vướng mắc về trị giá hải quan

         • 29/01/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/01/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực