Công văn 1232/UBND-ĐT

Công văn 1232/UBND-ĐT năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1232/UBND-ĐT 2020 trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo Chỉ thị 16/CT-TTg Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/UBND-ĐT
V/v: Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 vế việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Công ty Vận tải Hà Nội;
- Văn phòng Ban ATGT Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 140/UBATGTQG ngày 05/4/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (có đính kèm).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải (Cơ quan Thường trực Ban ATGT Thành phố) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại Văn bản nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgTT Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
- Ủy ban ATGT Quốc gia (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- Đ/c PCT Nguyễn Thế Hùng;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Thành đoàn Hà Nội;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- VPUBTP: Đ/c CVP, PCVP Phạm Văn Chiến, ĐT(Thực, Phg, Thịnh), TH, NC, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, ĐTHải.
3103
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1232/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1232/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2020
Ngày hiệu lực14/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1232/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 1232/UBND-ĐT 2020 trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo Chỉ thị 16/CT-TTg Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1232/UBND-ĐT 2020 trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo Chỉ thị 16/CT-TTg Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1232/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành14/04/2020
        Ngày hiệu lực14/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1232/UBND-ĐT 2020 trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo Chỉ thị 16/CT-TTg Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1232/UBND-ĐT 2020 trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo Chỉ thị 16/CT-TTg Hà Nội

              • 14/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực