Công văn 12324/VPCP-CN

Công văn 12324/VPCP-CN năm 2017 về ban hành Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12324/VPCP-CN 2017 tăng cường biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12324/VPCP-CN
V/v ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 58/BXD-TTr ngày 27 tháng 10 năm 2017) về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của các Bộ liên quan đối với các nội dung của dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, PL, NN, TKBT;
- Lưu: VT, CN(2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12324/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12324/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12324/VPCP-CN 2017 tăng cường biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12324/VPCP-CN 2017 tăng cường biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12324/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12324/VPCP-CN 2017 tăng cường biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12324/VPCP-CN 2017 tăng cường biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

              • 20/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực